slider1

Welcome to AccessPress Parallax!

A full featured parallax theme - and its absolutely free!

Read More

slider2

Amazing multi-purpose parallax theme

Travel, corporate, small biz, portfolio, agencies, photography, health, creative - useful for anyone and everyone

Read More

خدمات ما

در لیست زیر می توانید برخی از خدمات مارا مشاهده نمایید.

ممیزی انرژی

ممیزی انرژی

ممیزی انرژی به روشی گفته می­شود که طی آن با انجام سلسله اقداماتی می­توان مقادیر مصرف انواع حامل­های انرژی و موقعیت­های این مصارف را در محل­های مصرف و به تفکیک مصرف کنندگان انرژی مشخص و معین نمود و در نهایت نیز با روش مقایسه­ای نسبت به شناسایی و ارزیابی وضعیت انرژی در سازمان پرداخت.

ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی تامین کنندگان

هر سازمانی نیازمند اینست که در فواصل زمانی مشخص برنامه ریزی شده و یا حتی برنامه ریزی نشده ، همه و یا تعدادی از فرایندهای جاری خود را مورد ارزیابی قرار دهد. این ارزیابی درفرهنگ لغات سیستمهای مدیریتی، ممیزی گفته می شود. ممیزی در واقع نوعی بازرسی است که شخص ممیز یا بازرس، انطباق مشخصه های هر فرایند و محصول را با مشخصه های تعریف شده مطابق با استاندارد مربوطه بررسی می نمادد.

آموزش

آموزش

آکادمی IQC با برگزاری دوره ها، سمینارها و همایش های متعدد و همچنین صدور هزاران گواهینامه تخصصی و عمومی، آماده ارائه خدمات آموزشی به افراد و سازمانها در حیطه های مختلف می باشد.
شرکتهای طرف قرارداد و دانشجویان محترم از تخفیف ویژه برخوردار هستند.

ممیزی، ثبت و صدورگواهینامه

ممیزی، ثبت و صدورگواهینامه

IQC با هدف تسهیل امور مربوط به ارتقاء سطح کیفی و استانداردسازی نظام کاری سازمانها از طریق ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های بین المللی در سیستم های مدیریتی و نیز برگزاری دوره های تخصصی آموزشی فعال می باشد.

چرخه فعالیت ممیزی، ثبت و صدور گواهینامه ها

دریافت فرم درخواست خدمات ممیزی و صدور گواهینامه از قسمت فرم های درخواست در سایت

گام اول

تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ارسال فرم درخواست جهت تعیین قیمت و عقد قرارداد

گام دوم

ارسال قرارداد و انجام مراحل ثبت نام مشتری در دفتر مرکزی

گام سوم

هماهنگی، برنامه ریزی و اجرای ممیزی

گام چهارم

تدوین و تایید گزارش ممیزی توسط سرممیز ثبت شده و ارسال به دفتر مرکزی

گام پنجم

صدور گواهینامه قابلیت ردیابی بین المللی و تحویل به مشتری

گام ششم

چرخه فعالیت آموزش و صدور گواهینامه ها

دریافت فرم درخواست خدمات آموزشی از قسمت فرم های درخواست در سایت

گام اول

تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ارسال فرم درخواست جهت ثبت نام

گام دوم

برنامه ریزی و هماهنگی زمان برگزاری کلاس

گام سوم

اعلام زمان برگزاری و اجرای آموزش

گام چهارم

صدور گواهینامه با قابلیت ردیابی بین المللی و تحویل به مشتری

گام پنجم