ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی تامین کنندگان

هر سازمانی نیازمند اینست که در فواصل زمانی مشخص برنامه ریزی شده و یا حتی برنامه ریزی نشده ، همه و یا تعدادی از فرایندهای جاری خود را مورد ارزیابی قرار دهد. این ارزیابی درفرهنگ لغات سیستمهای مدیریتی، ممیزی گفته می شود. ممیزی در واقع نوعی بازرسی است که شخص ممیز یا بازرس، انطباق مشخصه های هر فرایند و محصول را با مشخصه های تعریف شده مطابق با استاندارد مربوطه بررسی می نماید. مانند ممیزی هزینه های کیفیت، عارضه یابی در سازمان ها و ممیزی الزامات مقرراتی در صنایع مختلف مانند GMP

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.