تجهیزات پزشکی

اگر شما یکی از سازمان های فعال در زمینه تولید، ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:

 

  • ISO 13485 – مدیریت کیفیت در تولید و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
  • GMP – روش های خوب تولید براساس الزامات قانونی و بین المللی
  • ISO 9001 – مدیریت کیفیت خدمات
  • ISO 10002 – مدیریت رسیدگی به شکایات مراجعین

لازم به ذکر است که این شرکت دارای تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.