حوزه IT

اگر شما یکی از سازمان های فعال در زمینه فناوری اطلاعات هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:

  • ISO 9001  
  •  ISO 20000
  •  ISO 27001
  •  ISO 28000