صنایع غذایی، کشاورزی، رستوران ها، فست فودها

اگر شما یکی از سازمان های فعال در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:

  • استاندارد رستوران سبز – ارائه غذاهای سالم و ارگانیک : استاندارد Green Restaurant
  • استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی : ISO 22000
  • استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی : استاندارد GMP
  • شناسایی و ارزیابی نقاط بحرانی در ارائه مواد غذایی: HACCP
  • غذای خوب، کسب و کار خوب: SFBB