نفت، گاز و پتروشیمی

اگر شما یکی از سازمان های فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:

  • ISO 9001 – مدیریت کیفیت تولید و خدمات
  • ISO 14001 – مدیریت محیط زیست
  • ISO 10002 – مدیریت رسیدگی به شکایات مراجعین
  • ISO 31000- مدیریت ریسک
  • HSE-MS – ایمنی و محیط زیست
  • OHSAS 18001- مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  • ISO/TS 29001- مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • Safety Cases