هتل ها

اگر شما یکی از سازمان های فعال در زمینه اقامتی و هتلینگ هستید، پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی انطباق با استانداردها زیر می تواند موجب بهبود مستمر و افزایش اعتبار سازمان شما شود:

  • ISO 9001  – مدیریت کیفیت خدمات
    • استاندارد رستوران سبز – ارائه غذاهای سالم و ارگانیک : استاندارد Green Restaurant
    • استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی : ISO 22000
    • شناسایی و ارزیابی نقاط بحرانی در ارائه مواد غذایی: HACCP
    • غذای خوب، کسب و کار خوب: SFBB