ممیزی انرژی

ممیزی انرژی

ممیزی انرژی به روشی گفته می­شود که طی آن با انجام سلسله اقداماتی می­توان مقادیر مصرف انواع حامل­های انرژی و موقعیت­های این مصارف را در محل­های مصرف و به تفکیک مصرف کنندگان انرژی مشخص و معین نمود و در نهایت نیز با روش مقایسه­ای نسبت به شناسایی و ارزیابی وضعیت انرژی در سازمان پرداخت.

ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی تامین کنندگان

هر سازمانی نیازمند اینست که در فواصل زمانی مشخص برنامه ریزی شده و یا حتی برنامه ریزی نشده ، همه و یا تعدادی از فرایندهای جاری خود را مورد ارزیابی قرار دهد. این ارزیابی درفرهنگ لغات سیستمهای مدیریتی، ممیزی گفته می شود. ممیزی در واقع نوعی بازرسی است که شخص ممیز یا بازرس، انطباق مشخصه های هر فرایند و محصول را با مشخصه های تعریف شده مطابق با استاندارد مربوطه بررسی می نماید. مانند ممیزی هزینه های کیفیت، عارضه یابی در سازمان ها و ممیزی الزامات مقرراتی در صنایع مختلف مانند GMP

آموزش

آموزش

آکادمی IQC با برگزاری دوره ها، سمینارها و همایش های متعدد و همچنین صدور هزاران گواهینامه بین المللی تخصصی و عمومی، آماده ارائه خدمات آموزشی به افراد و سازمانها در حیطه های مختلف می باشد.
آموزش ها شامل: دوره های سرممیزی و ممیزی داخلی در سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت، ایمنی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی با اعتبار سازمان های IRCA-CQI و Exemplar Global می باشد.
شرکتهای طرف قرارداد و دانشجویان محترم از تخفیف ویژه برخوردار هستند.

ممیزی، ثبت و صدورگواهینامه

ممیزی، ثبت و صدورگواهینامه

IQC با هدف تسهیل امور مربوط به ارتقاء سطح کیفی و استانداردسازی نظام کاری سازمانها از طریق ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های بین المللی در سیستم های مدیریتی و نیز برگزاری دوره های تخصصی آموزشی فعال می باشد.