HACCP

HACCP

سیستم ایمنی بهداشت مواد غذایی

 

HACCP  سیستمی با صرفه اقتصادی برای دستیابی به ایمنی مواد غذایی می باشد. دیدگاه پیشگیرانه HACCP نه تنها مدیریت ایمنی غذا را بهبود می بخشد بلکه در تطابق کامل با سایر استانداردهای گروه ISO اجرا می گردد.

HACCP  چیست؟ ( تجزیه و تحلیل مخاطرات و نقاط کنترل بحرانی )

این سیستم به صورت ساده مفاهیم زیر را در بر دارد:

بررسی مخاطرات: مخاطرت بالقوه در ارتباط با غذا، مقیاس ها و معیار های کنترل مخاطرات شناسایی می شوند. به طور مثال میکروب های زیستی یک نوع از مخاطرات محسوب می گردد.

شناخت نقاط کنترل بحرانی: نقاط بحرانی در تولید غذا از دریافت مواد اولیه تا مراحل فراوری و بارگیری برای مصرف، شناسایی می شوند.

وضع معیارهای پیشگیرانه برای هر نقطه بحرانی: شامل تعیین معیارهایی برای پیشگیری از بروز آلودگی در مواد غذایی است، به عنوان مثال تعیین معیارهایی برای حداقل زمان و دمای پخت که حذف هرگونه میکروب مضر را در مواد غذایی تضمین نماید.

ایجاد سیستم کنترل نقاط بحرانی: ایجاد سیستمی برای پیشگیری و کنترل فعالیت های سازمان به منظور اطمینان از سلامت غذا مانند تصمیم بر این که چگونه و چه شخصی، زمان و دما پخت را کنترل نماید.

تعیین اقدامات اصلاحی: تعیین معیارها و روش هایی برای واکنش در مواردی که معیارها و روش های تعیین شده براورده نمی شوند. بطور مثال انجام مجدد فرایند یا دور ریختن غذا در صورتی که حداقل میزان حرارت در نظر گرفته نشده باشد.

وضع روش ها جهت بازبینی سیستم: شامل تعیین و اجرای پایش های لازم برای اطمینان از تامین انطباق با معیارها و روش های طرح ریزی شده مثلا بازبینی دستگاه های ثبت زمان و دمای طبخ تا حصول اطمینان از این که قسمت طبخ غذا به درستی کار می کند.

این سیستم شامل مجموعه قوانین WHO و FAO در صنعت غذا بوده و دارای مزایای ذیل است:

حفظ منابع مالی سازمان در خلال اجرای طولانی

جلوگیری از بیمار شدن مشتری

      تطابق با استاندارد های ملی

      مدیریت فرایندهای تولید با دیدگاه بهداشت و ایمنی مواد غذایی.

استاندارد بین المللی ( SFBB (safer food, better business  

این استاندارد شیوه ای نوین جهت طبخ، آماده سازی و سرو مناسب و ایمن مواد غذایی با رعایت کلیه اصول تهیه و طبخ بین المللی غذا بوده و بر اصول بهداشتی پختن، گرم کردن، سرد کردن و شستشو تاکید می نماید.

یکی از اصلی ترین دلایل تمایل مراکز بزرگ پذیرایی در سطح دنیا به دریافت استاندارد  SFBB سهولت یادگیری و استقرار الزامات توسط پرسنل سازمان و نیز عدم نیاز به حضور نیروهای انسانی متخصص و دارای تحصیلات آکادمیک به عنوان متولی پیاده سازی و مستند سازی فرآیندها می باشد.

با عنایت به موارد فوق الذکر و نیز ایجاد صرفه اقتصادی قابل توجه، لزوم دریافت این گواهینامه به عنوان شاخص خود ارزیابی و نیز عضویت در باشگاه بین المللی سازمان های پیشرو در صنعت طبخ و توزیع غذاهای طبخ شده، به کلیه هتل ها، رستوران ها، کترینگ ها، آشپزخانه ها و مراکز تهیه و توزیع غذا به صورت موکد توصیه می گردد.

برخی از مزایای پیاده سازی این استاندارد در مراکز فوق

عدم نیاز به تهیه مستندات

 کاهش هزینه های استقرار و صدور گواهینامه نسبت به سایر سیستم های بهداشتی موجود

 ارائه آموزش های سریع و کارآ به پرسنل جهت انجام وظایف مطابق با الزامات بهداشتی

 حصول اطمینان مشتری از بهداشت غذای مصرفی

 کاهش شکایات مشتری و ارتقاء سطح رضایت مشتری

 کاهش هزینه های اجرایی

 برنامه ریزی و سازماندهی از زمان دریافت مواد اولیه تا تبدیل به محصول نهایی

 استفاده از تجهیزات بهداشتی و استفاده کارآ از ابزارها و امکانات در اختیار

 اجرای سیستم به عنوان زیرساخت مناسب جهت ارتقاء و نیل به سایر سیستم های استاندارد بین المللی.

در ادامه شایان ذکر است، گواهینامه های قابل ارائه از طریق این شرکت، دارای اعتبار بین المللی از انگلستان بوده و در سایر ارگانهای اعتبار بخشی در سراسر دنیا معتبر می باشد.